Zwalniaki elektromagnetyczne

Naszym klientom proponujemy wyłącznie wciągniki linowe lub łańcuchowe dopasowane do potrzeb, specyfiki pracy oraz warunków, w jakich mają one pracować.

Oferujemy również wykonanie wciągników o zwiększonym udźwigu oraz takich pod indywidualne potrzeby naszych klientów. Skontaktuj się z nami, jeśli szukasz najlepszej jakości podzespołów.

Oferowane przez nas zwalniaki elektromagnetyczne zostały zaprojektowane i wykonane w sposób, który zapewnia ich długotrwałą oraz bezawaryjną pracę. Gwarancja na każdy produkt obejmuje 24 miesiące od chwili zakupu. W sprzedaży posiadamy także cewki do wszystkich zwalniaków w poniżej wymienionych wykonaniach.

Luzowniki dostępne są w poniżej wymienionych wykonaniach:

DZEM      0/1     0/2    0/3     0/4

DZEM    10/1   10/2   10/3   10/4

DZEM    20/1   20/2   20/3   20/4

DZEM    30/1   30/2   30/3   30/4

DZEM    40/1   40/2   40/3   40/4

LEM      0/1     0/2    0/3     0/4

LEM    10/1   10/2   10/3   10/4

LEM    20/1   20/2   20/3   20/4

LEM    30/1   30/2   30/3   30/4

LEM    40/1   40/2   40/3   40/4